• لطفا بعد از پرداخت بر روی دکمه تکمیل فرآیند خرید کلیک کنید.
• مسئولیت لینک فرستاده شده توسط دفتر وکالت فلورا افتخاری وکیل پایه یک دادگستری به عهده ایشان است.
• پی‌پینگ تنها مسئولیت پرداخت شما به دفتر وکالت فلورا افتخاری وکیل پایه یک دادگستری را به عهده دارد.
• لطفا به لینک فرستاده شده دقت فرمائید. در این لینک حتما باید دامنه payping.ir یا payping.io مشاهده شود.
دفتر وکالت فلورا افتخاری وکیل پایه یک دادگستری
تومان