• لطفا بعد از پرداخت بر روی دکمه تکمیل فرآیند خرید کلیک کنید.
• مسئولیت لینک فرستاده شده توسط قرارگاه جهادی حضرت بقیه الله(عج) به عهده ایشان است.
• پی‌پینگ تنها مسئولیت پرداخت شما به قرارگاه جهادی حضرت بقیه الله(عج) را به عهده دارد.
• لطفا به لینک فرستاده شده دقت فرمائید. در این لینک حتما باید دامنه payping.ir مشاهده شود.
قرارگاه جهادی حضرت بقیه الله(عج)
تومان