• لطفا بعد از پرداخت بر روی دکمه تکمیل فرآیند خرید کلیک کنید.
• مسئولیت لینک فرستاده شده توسط مهدی‌پدیا - دانشنامه مهدویت به عهده ایشان است.
• پی‌پینگ تنها مسئولیت پرداخت شما به مهدی‌پدیا - دانشنامه مهدویت را به عهده دارد.
• لطفا به لینک فرستاده شده دقت فرمائید. در این لینک حتما باید دامنه payping.ir یا payping.io مشاهده شود.
مهدی‌پدیا - دانشنامه مهدویت
تومان