• لطفا بعد از پرداخت بر روی دکمه تکمیل فرآیند خرید کلیک کنید.
• مسئولیت لینک فرستاده شده توسط vahidmail67@yahoo.com به عهده ایشان است.
• پی‌پینگ تنها مسئولیت پرداخت شما به vahidmail67@yahoo.com را به عهده دارد.
• لطفا به لینک فرستاده شده دقت فرمائید. در این لینک حتما باید دامنه payping.ir مشاهده شود.
vahidmail67@yahoo.com
تومان