درگاه پرداخت اختصاصی پی‌ پینگ
مراحل ثبت شرکت در ایران

مراحل و قوانین ثبت شرکت در ایران

تیم محتوایی پی‌پینگ در کسب و کار ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

شراکت در فعالیت‌ های اقتصادی و تجاری از گذشته‌ های دور در میان انسان ‌ها رایج بوده است. بسیاری از افراد از ایده های خلاق و کاربردی برخوردار هستند، اما به سرمایه لازم برای تاسیس و ثبت شرکت و اجرای طرح‌ ها و ایده‌ های خود در آن دسترسی ندارند. از سوی دیگر ممکن است افرادی با سرمایه کافی برای شروع یک کسب ‌و کار درآمدزا با مشکل کمبود ایده یا نیرو کار فعال برای پیش‌ برد برنامه سودآور خود مواجه باشند. شراکت در موارد مختلف این مشکل ‌ها را حل می‌کند و گاهی امکان ایجاد اشتغال را برای افرادی که به‌ تنهایی قادر به انجام فعالیت نیستند، با تقسیم سرمایه بین شرکا فراهم خواهد کرد. در این مطلب قصد داریم ضمن تعریف کلی شرکت و انواع قالب ‌های تعریف شده برای آن، مرحله به مرحله شرایط ثبت شرکت در ایران و قوانین آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

پس اگر شما نیز نیازمند کسب اطلاعات جامعی درباره مراحل ثبت شرکت در ایران هستید، تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

شرکت چیست؟

به مجموعه ‌ای که شامل اعضای مشخصی است و این اعضا برای دست یافتن به یک هدف جامع دست به فعالیت اقتصادی یا تجاری می‌زنند، شرکت گفته می‌شود.
واژه شرکت با لغاتی مانند شراکت و شریک هم ‌خانواده است. در بیشتر موارد اعضای شرکت انتظار دارند در ازای هزینه و فعالیت مشخصی، سود قابل قبولی کسب کنند. در قانون برای اعتباربخشی به فعالیت این مجموعه ‌ها و قانونی بودن فعالیت و مدیریت آن ‌ها، به ثبت شرکت توصیه می‌شود.

منظور از ثبت شرکت، ثبت مجموعه ‌ای با نام تجاری ویژه، اعضای مشخص، آدرس دقیق، سرمایه اولیه و نوع فعالیتی است که در یکی از قالب ‌های زیر جای گیرد. در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران برای شرکت‌ ها انواع زیر تعریف شده است:

 • شرکت سهامی عام
 • شرکت سهامی خاص
 • شرکت مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت نسبی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت تعاوتی تولید و مصرف

در میان قالب ‌های معرفی شده شرکت سهامی خاص و شرکت مسئولیت محدود بیش از سایر انواع کاربرد و رواج بیشتری دارند. برای ثبت هر کدام از این انواع شرکت ‌ها، شرایط ویژه‌ای نیاز است که به ‌اختصار در فهرست زیر آمده ‌اند:

 • برای ثبت شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر اعضا و حداقل 500 هزار تومان سرمایه اولیه نیاز است.
 • شرکت سهامی خاص با حداقل 3 نفر اعضا و حداقل 300 هزار تومان سرمایه اولیه قابل ثبت است.
 • شرکت تعاوتی با حداقل 7 نفر اعضا بدون محدودیت سرمایه ثبت می‌شود.
 • سایر انواع یعنی شرکت مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیر سهامی و مختلط سهامی هر کدام با حداقل دو نفر اعضا و بدون داشتن محدودیت سرمایه ثبت خواهند شد.

مراحل و قوانین ثبت شرکت

طبق قوانین ثبت شرکت، س از این که شرکا نوع شرکت خود را انتخاب کردند، برای ثبت شرکت باید مراحل مشخصی طی شود که به شرح زیر هستند:

1: تعیین شرکا و جایگاه هر کدام

پس از انتخاب نوع شرکت نخسین گام برای ثبت شرکت، انتخاب و تعیین جایگاه شرکا است. شرکای هر شرکت اعضایی هستند که اجازه دخالت در امور شرکت را دارند و برای ثبت تغییرات یا انجام کارهای مختلف در شرکت به امضای آن ‌ها نیاز است.

بهتر است در این مرحله جایگاه هر کدام از شرکا، میزان سرمایه‌ ای که وارد شرکت می کنند و همچنین نوع و سختی کار آن ها تعیین شود. زیرا پس از رسیدن به سود دهی، میزان سهم هر یک از این اعضا، بر حسب میزان سرمایه و میزان فعالیتی که در ابتدای کار بر آن توافق کرده اند مشخص خواهد شد.

2: مشخص کردن نوع و میزان سرمایه

در گام بعدی لازم است مقدار مشخص سرمایه آورده شده توسط هر کدام از شرکا به صورت شفاف و دقیق مشخص شود.

لزوما سرمایه اولیه شرکت را وجه نقد تشکیل نمی دهد، بلکه ممکن است برخی از شرکا وجوه غیر نقدی مانند ملک مشخص یا حتی اتومبیلی را به عنوان سرمایه اولیه به شرکت وارد کنند.
در مواردی که سرمایه اولیه غیر نقدی است، باید میزان ارزش آن را مشخص کنند تا هزینه معادل آن در شرکت ثبت شود.

3: تعیین نوع فعالیت شرکت

در مرحله بعدی باید نوع و نحوه فعالیت شرکت به‌ طور واضح مشخص شود. بهتر است فعالیتی را به عنوان فعالیت رسمی شرکت انتخاب کنید که از قبل تحقیقات لازم را درباره آن انجام داده‌ اید و با تمام زوایای آن آشنا هستید.
بعضی از فعالیت ها در انحصار سازمان یا نهاد خاصی هستند و افراد عادی اجازه فعالیت را در این زمینه ها ندارند، پس شما باید فعالیت هایی را انتخاب کنید که برای انجام آن ها محدودیتی وجود نداشته باشد.

4: برگزیدن نام مناسب

انتخاب نام شرکت یکی از مهمترین قوانین و مراحل ثبت شرکت یا موسسه مورد نظر است. نامی که صاحبان یک شرکت برای موسسه خود انتخاب می کنند، باید متناسب، مرتبط و خاص باشد.

همچنین برای ثبت نام شرکت باید از نام های چند کلمه ای استفاده شود که حداقل سه کلمه آن قبلا توسط هیچ نهاد دیگری به کار نرفته باشد.

توجه داشته باشید که اضافه کردن یک پسوند یا پیشوند به نام سایر شرکت ها و انتخاب آن به عنوان نام تجاری خود یک تخلف قانونی محسوب می شود که قانون تجارت آن را منع کرده است.

اگر نام انتخابی شرکت پس از کارشناسی مورد تایید قرار نگرفت، صاحبان و شرکا شرکت می توانند درخواست تجدید نظر دهند تا دوباره نام پیشنهادی آن ها مورد بررسی قرار گیرد.

در صورتی که این نام برای مرتبه دوم نیز مورد تایید واقع نشود اما صاحبان به برگزیدن آن اصرار داشته یا بر تکراری نبودن آن مطمئن باشند، می توانند درخواست کتبی خود را به اداره ثبت تحویل دهند تا کارشناسان مسئول در این اداره نتیجه تایید یا رد آن را پس از بررسی عمیق در فرهنگستان زبان فارسی به متقاضیان اعلام کنند.

قوانین مربوط به انتخاب اسم در مراحل ثبت شرکت

5: تنظیم مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت

مرحله بعدی، تنظیم و گردآوردی مدارک مورد نیاز است. ثبت هر یک از انواع شرکت ها، به تنظیم مدارک خاصی نیاز دارند. در ادامه مدارک مورد نیاز برای شرکت سهامی خاص که از سایر انواع پیچیدگی و رواج بیشتری دارد آورده می شود:

 • آماده کردن دو برگه اساسنامه شرکت
 • تحویل دو برگه اظهار نامه شرکت
 • ارائه دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیران
 • ارائه دو نسخه از صورت جلسه هیئت موسسان
 • ارائه مجوز فعالیت از مراجع ذیربط
 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره، شرکا و سهامداران
 • گواهی سوء پیشینه کیفری تمام اعضای شرکت
 • امضای وکالتنامه
 • ارائه یک قرار نامه از سوی اعضای شرکت که دال بر کارمند نبودن آن ها در ارگان های رسمی و دولتی است.
 • ارائه یک قرار نامه از سوی مدیر عامل که مبتنی بر مدیر عامل نبودن این شخص در هیچ شرکت دیگری است.
 • اصل قیم نامه اعضایی که به اهلیت کامل نرسیده اند.
 • ارائه کپی آگهی تاسیس شرکت یا تغییرات آن و کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی تمام اعضای شرکتی که در حال تاسیس است.
 • در مواردی که یک شهروند خارجی سهامدار شرکت باشد، ارائه کپی برابر با اصل پاسپورت و همچنین ترجمه آن ضروری است.
 • در صورتی که یک شرکت خارجی جزو سهامداران باشد، باید مدارک معتبر فعالیت و ثبت شرکت در کشور مورد نظر ارائه شود.
 • ارائه گواهی پرداخت 35 درصد یا بیشتر سرمایه شرکت، به بانکی که حساب شرکت در آن افتتاح شده است.
 • برای اموال و سرمایه ای که غیر نقدی است، باید سند مالکیت ارائه داد.

6: ثبت در سامانه ثبت شرکت ها

امروزه پس از آماده کردن مدارک مورد نیاز، کافی است به آدرس اینترنتی اداره ثبت شرکت ها بروید و درخواست نهایی خود را با پر کردن فرم آماده شده، ثبت کنید. در صفحه اول این فرم اطلاعات زیر وارد خواهد شد:

 • انتخاب اداره کل استانی که قصد دارید شرکت را در آن ثبت کنید.
 • در کادر دوم باید واحد ثبتی را مشخص کنید.
 • در کادر بعدی تابعیت متقاضی و شماره ملی یا شماره فراگیر نوشته می شود.
 • در گزینه بعدی سمت متقاضی ثبت شرکت اعم از وکیل یا اصیل وارد می شود.
 • گزینه بعدی را شماره تماس متقاضی پر خواهد کرد.
 • در دو کادر بعدی نام و نام خانوادگی متقاضی ثبت شرکت قرار می گیرند.
 • در کادرهای بعدی به ترتیب نام، نام خانوادگی و سمت امضا کننده دفتر باید مشخص شود.
 • در کادر بعدی وضعیت توکیل یعنی داشتن یا نداشتن وکیل برای امضا کننده دفتر ثبت می شود.
 • در دو گزینه اخر تابعیت و شماره ملی امضا کننده دفتر وارد می شود.
 • در نهایت با وارد کردن کد امنیتی به صفحه بعدی وارد خواهید شد.

برای ثبت شرکت در فرم دوم یعنی ثبت نام های درخواستی وارد کردن اطلاعات زیر لازم است:

 • در گزینه اول شما به عنوان متقاضی ثبت شرکت می توانید 5 نام پیشنهادی خود را بر اساس اولویت آن ها وارد کنید. نام های انتخاب شده باید قبلا ثبت نشده و معنا و مفهوم واضحی داشته باشند، با فرهنگ اسلامی مغایر نبوده و در نهایت خارجی نباشند.
 • در کادر بعدی می توانید توضیحات لازم را درباره نام انتخاب شده ارائه دهید و سپس آن را ذخیره کنید.
 • در این صفحه امکان حذف نام یا جستجوی نام درخواستی وجود دارد.

در صفحه سوم از فرم ثبت شرکت باید اطلاعات زیر تکمیل شود:

 • نوع محدود یا نامحدود بودن فعالیت شرکت را در کادر مدت فعالیت وارد کنید.
 • اگر در گزینه قبلی از واژه محدود استفاده کرده اید، لازم است پایان مدت فعالیت را در کادر بعدی ذکر کنید.
 • در کادر بعدی لازم است نوع فعالیت شرکت مشخص شود. با کلیک روی افزودن موضوع فعالیت نوع آن قابل انتخاب است.

7: ارسال مدارک مورد نیاز از طریق اداره پست

پس از تکمیل فرم های نام برده در بند قبلی، صاحبان شرکت باید مدارک لازم برای ثبت شرکت مورد نظر خود را از طریق اداره پست به اداره ثبت شرکت ها در تهران ارسال کنند و منتظر نظر کارشناسان این اداره شوند. اگر پرونده ارسال شده توسط صاحبان شرکت ها در یکی از موضوعات اصلی ایراد داشته باشد، کل پرونده عودت داده می شود.

در مواردی نیز ممکن است اطلاعات و مدارک مورد نیاز کامل نباشد که در این صورت مدارک ارسال شده برای تکمیل پرونده به صاحبان شرکت باز پس فرستاده می‌شوند.

اگر متقاضی تمام نکات و شرایط و قوانین لازم را برای ثبت شرکت خود رعایت کرده باشد درخواست ثبت شرکت با موفقیت ثبت می شود.

پس از تایید درخواست توسط اداره ثبت شرکت ها، لازم است صاحب شرکت یا وکیل رسمی او برای پرداخت هزینه این روند و دریافت مدارک مربوط به شرکت خود، به صورت حضوری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کند.

8: انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

طبق قوانین ثبت شرکت، در مرحله آخر لازم است آگهی ثبت شرکت و نوع فعالیت آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور به چاپ رسد. طبق ماده 197 قانون تجارت، آگهی شروع به فعالیت هر شرکت طی ماه اول ثبت آن باید در روزنامه رسمی منتشر شود.
نوع هزینه آگهی نیز بسته به نوع شرکت و نوع فعالیت آن متفاوت خواهد بود.

مرحله انتشار آگهی در روزنامه از مراحل ثبت شرکت

 

مدت زمان لازم برای ثبت یک شرکت

ممکن است پس از آشنایی با این مراحل، این سوال برای شما مطرح شود که روند ثبت یک شرکت چه مدت به طول می انجامد؟
در جواب این سوال باید بگوییم که برای انتخاب نام و آماده کردن مدارک لازم در حالت عادی بین یک الی دو روز زمان نیاز است و پس از تکمیل مدارک و ارسال آن ها به اداره ثبت شرکت ها، باید 5 الی 7 روز صبر کرد تا نتیجه کارشناسی به صاحبان شرکت اعلام شود.

سخن نهایی

کسانی که قصد دارند یک شرکت را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند، باید مراحل مختلفی را طی کنند که نخستین مرحله آن انتخاب نوع شرکت و آخرین مرحله شامل انتشار آگهی در روزنامه رسمی است. ما در این مطلب تمام مطالب و مراحل انجام این کار را به طور مفصل شرح دادیم تا از مراجعه به سایر منابع بی نیاز شوید. همچنین اگر قصد راه اندازی کسب و کار اینترنتی را دارید، حتما مطلب مجوز های لازم برای کسب و کار اینترنتی را مطالعه کنید.

مطالب پیشنهادی


نظرات کاربران


Shahin

۰۰/۰۳/۱۸ ۱۳:۰۵

خوبی این مقاله اینه که برای همه ی انواع شرکت ها به خوبی مراحلو توضیح داده

Azimi

۰۰/۰۳/۱۸ ۱۳:۵۷

مراحل به خوبی گفته شده اما دیگه بعضی ازین قوانینی که برای ثبت شرکت وضع شده خیلی دست و پا گیره

ارسال نظر

نام
نام خود را وارد کنید
ایمیل
ایمیل خود را وارد کنید