برای فعالیت‌ها و ارائه خدمات بهتر

برای تامین هزینه و یا گسترش دامنه‌ی این فعالیت‌ها مثل فعالیت‌های اجتماعی، ارائه‌ی خدمات، آموزش و … که به صورت رایگان و خیریه انجام می‌گیرند، می‌توان یک صفحه شخصی در پی‌پینگ ایجاد و از طریق آن از حامیان و علاقه مندان برای حمایت مالی دعوت کرد.

حمایت مالی آنلاین درگاه پرداخت اختصاصی پی پینگ

برای رویدادها و فعالیت‌های خاص

حمایت مالی آنلاین درگاه پرداخت اختصاصی پی پینگ

برای تامین مالی هزینه‌های یک فعالیت مشخص می‌توان در بخش آیتم مالی با تعریف ایده‌ی خود از مخاطبان درخواست شود که به منظور مشارکت و براساس توان مالی خود، به حمایت از انجام این فعالیت بپردازند.

افزونه حمایت مالی آنلاین درگاه پرداخت اختصاصی پی پینگ

اتصال سایت به افزونه‌ی حمایت مالی

با فعالسازی افزونه‌ی حمایت مالی و یا افزونه‌ی Give درگاه پرداخت پی‌پینگ می‌توانید انواع فرم حمایت مالی را در سایت خود قرار دهید تا کسانی که از دانش یا خدمات ارائه شده بهره می‌برند در صورت تمایل هر مبلغی که مد نظرشان است را برای حمایت و در جهت ادامه‌ی فعالیت‌های فرد یا سازمان پرداخت کنند.

پلاگین‌های پی‌پینگ