مراحل تعریف سازمان در درگاه پرداخت اختصاصی پی پینگ
تعریف شعبه فروشگاه در درگاه پرداخت اختصاصی پی پینگ
تعریف شعبه
شعبات مختلف خود را به سیستم وصل کنید و بر فعالیت مالی آنها نظارت داشته‌باشید.
تعریف دسترسی کارمندها در درگاه پرداخت اختصاصی پی پینگ
تعریف نقش
هر یک از مسئولیت‌های سازمان خود مانند حسابدار، فروشنده و ... را به عنوان یک نقش تعریف کنید و دسترسی‌های مختلفی مانند تغییر قیمت، اضافه کردن محصول و غیره به آنها بدهید.
افزودن کارمندهای فروشگاه در درگاه پرداخت اختصاصی پی پینگ
افزودن عضو
افراد سازمان را به مجموعه پی‌پینگ خود اضافه کنید.
تعریف نقش و شعبه فروشگاه در درگاه پرداخت اختصاصی پی پینگ
اختصاص نقش و شعبه به هر عضو
می‌توانید اعضای سازمان خود را به شعبه مربوطه اضافه کرده و به هر یک نقش اختصاص دهید.

تسهیم سهم بین سازمان و زیرمجموعه‌ها


مشکلات حسابداری خود را کم کنید!
مبلغ دریافتی توسط زیرمجموعه‌ها، با درصد از پیش تعیین شده، به طور مستقیم بین شما و هر زیرمجموعه تسهیم می‌شود.

گزارش مالی سازمان در درگاه پرداخت اختصاصی پی پینگ
گزارش‌گیری

از هر زیرمجموعه یا شعبه به طور جداگانه گزارش بگیرید و روند دریافت‌های هر زیرمجموعه را کنترل کنید.
همچنین می‌توانید گزارشی از مبالغ دریافت شده توسط دستگاه‌های پوز، موبایل پوز و پرداخت‌های آنلاین دریافت کنید.

فروش محصولات فروشگاه در درگاه پرداخت اختصاصی پی پینگ
لینک ثابت مجزا برای هر آیتم مالی

هر یک از افراد زیرمجموعه‌ی سازمان شما با دریافت لینک پرداخت مجزا برای آیتم های مالی، می توانند محصولات تعریف شده توسط سازمان را به فروش برسانند و سهم خود را از هر فروش دریافت کند.
مدیر سازمان می تواند با دریافت گزارش، برمیزان فروش هر آیتم مالی توسط هر زیرمجموعه نظارت کند.

سازمان خود را از طریق اپلیکیشن‌های پی‌پینگ مدیریت کنید
نرم افزار فروشگاهی درگاه پرداخت اختصاصی پی پینگ

از طریق اپلیکیشن موبایل و نرم افزار فروشگاهی به راحتی پرداخت‌های سازمان خود را کنترل کنید و از تمامی سرویس‌های پی‌پینگ استفاده کنید.

تعرفه

برای پیاده سازی این سرویس در سازمان خود با ما تماس بگیرید.